Čebelarski krožki

Že v planu dela novega Upravnega odbora, ki je bil izvoljen na volitvah 2012, je bila ena prvih nalog ustanovitev čebelarskih krožkov na osnovnih šolah. Čebelarji smo vedno starejši in za nasledstvo je potrebno poskrbeti dovolj zgodaj. Smo pa tudi eno redkih čebelarskih društev, ki ni imelo čebelarskega društva.  Vse to je pogojevalo, da so člani UO pričeli z organizacijo čebelarskih krožkov po osnovnih šolah.

 Že v jeseni 2012 je bil organiziran čebelarski krožek na Drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu. Vodil ga je Janez BAUER, skupaj z ženoOlgo BAUER, ki je učiteljica na tej šoli. Za čebelarski krožek se je pokazalo veliko zanimanje, tako da smo morali zaradi velikega števila učence deliti v dve skupini. Istega leta je bil ustanovljen tudi čebelarski krožek na Osnovni šoli Mislinja. Organiziral in vodil ga je znan čebelar Jure TASIČ skupaj z učiteljici Polono KRAŠOVEC. Tukaj je bil krožek organiziran za srednjo skupino, to je tretjo triado osnovne šole.  Na Podružnični osnovni šoli v Šmiklavžu je bil organiziran tretji čebelarski krožek. Vodil ga je čebelar Milan GROBELNIK z učiteljico Lenko POŽARNIK. V letu 2018 je zaradi zdravstvenih težav Lenke krožek v Šmiklavžu prevzela učiteljica Andreja POLC.  V letu 2015 je zaživel tudi čebelarski krožek na Osnovni šoli v Podgorju pod vodstvom čebelarja Jožeta PERŠE in učiteljice Majde TAMŠE.

Vsi mentorji so sklenili pogodbe s ČZS o vodenju krožka, dobili so tudi strokovno literaturo in pa didaktični material in pa orodje in sredstva za izvajanje pouka. ČZS je vse krožke vsako leto oskrbela z repromaterialom za delo v čebelarstvu, strokovno literaturo in izvajala izobraževanje in usposabljanje mentorjev.  Vsi mentorji so uspešno opravili tudi pedagoško andragoško kvalifikacijo za vodenje čebelarskih krožkov, kar je pogoj za uspešno vodenje krožka

Ena glavnih akcij ČZS je vsekakor Državno prvenstvo mladih čebelarjev. Vsako leto je potekalo na osnovni šoli v drugem kraju. Vedno se ga je udeležilo več kot 500 mladih čebelarjev iz cele Slovenije. Mladi čebelarji naših krožkov so vedno dosegali odlične rezultate. Vedno so vsi tekmovalci dobili zlato, srebrno ali bronasto priznanje, kar dokazuje velik trud, ki so ga vložili mentorji našega društva, skupaj z mentorji učitelji na šolah. Mladi čebelarji so se udeležili Državnega prvenstva v Dolu pri Ljubljani, Velikih Laščah, Metliki, Krškem, Markovcih, Velenju in Beltincih. V Slovenj Gradcu na Društvu ni bilo posluha za organizacijo in izvedbo Državnega prvenstva, navkljub podpori Druge osnovne šole.

Naše čebelarsko društvo je vsako leto organiziralo tudi regijsko tekmovanje mladih čebelarjev. Organizacijsko so bila tekmovanja na vrhuncu, šepala pa je strokovna stvar, saj organizator ni poznal učnega programa čebelarskih krožkov, kontrolne naloge so bile izdelane nestrokovno, zaradi česa je bilo veliko kritike in nezadovoljstva med mentorji in tekmovalci. Z prevzemom vodenja tekmovanja s strani tajnika društva so se stvari uredile, tako da je bilo zadnje tekmovanje organizirano vzorno v zadovoljstvo vseh.

Mentorji so vodili krožke na podlagi Učnega načrta za vodenje krožkov skupaj z Navodilom za uporabo. Za evidenco so uporabljali Dnevnik za vodenje čebelarskega krožka. Učenci so dobili Interaktivni učbenik Čebela se predstavi in pa delovni zvezek za krožkarje. Vso literaturo je izdala in strokovno uredila ČZS in je za člane krožkov brezplačna. O svojem delu smo morali mentorji dvakrat letno pripraviti poročilo o delu in ga dostaviti na ČZS.

Smo pa mentorji čebelarskih krožkov pri našem Čebelarskem društvu pripravili tudi več drugih akcij za popestritev dela mladih čebelarjev, za njihovo usposabljanje in za predstavitev dela mladih čebelarjev med občani. 

V letu 2014 je čebelar Jure TASIČ skupaj s prijatelji čebelarji ob Osnovni šoli Mislinja postavil šolski čebelnjak. Čebelnjak je v celoti lesen in je prava mojstrovina naše čebelarske kulturne dediščine. Panje je financirala Občina Mislinja, poslikala jih je pa akademska slikarka Jerneja SMOLNIKAR. Otvoritev čebelnjaka je bila 23. Junija 2014 in to je bil pravi praznik za vse občane Mislinje. Na otvoritvi je bil tudi tajnik ČZS g. TOMC, ki je za čebelnjak daroval pet satni panj, darilo ČZS.

V letu 2015 je bil na pobudo Druge osnovne šole Slovenj Gradec in pa Mestne občine Slovenj Gradec zgrajen Učni center vrtnarstva in čebelarstva pri Drugi osnovni šoli. Sestavni del tega centra je bil tudi čebelnjak. Financirala ga je v celoti Mestna občina, panje pa je prav tako poslikala akademska slikarka Jerneja SMOLNIKAR. V sklopu tega učnega centra je bil postavljen tudi opazovalni panj, tako da lahko občani vedno spremljajo življenje in delo čebel. Otvoritev  Učnega centra s čebelnjakom je bila v Juniju ob obisku mednarodne komisije za urejenost kraja Entante Floreale.  Takrat je Mestna občina Slovenj Gradec prejela zlato plaketo za urejenost mesta in ta Učni center s čebelnjakom je veliko doprinesel k osvojitvi tega naziva.

V letu 2017 je na pobudo Osnovne šole Podgorje pri Podružnični šoli Šmiklavž zrasel še tretji šolski čebelnjak. Izgradnjo je financirala šola in pa Vaška skupnost, pa seveda veliko prostovoljnega dela čebelarjev in učiteljev šole.

Razen čebelnjakov so mladi čebelarji obiskali tudi center ČZS v Lukovici, kjer so bili zelo lepo sprejeti. Ogledali so si cel dom s knjižnico in laboratorijem.

Vsako leto smo za mlade čebelarje organizirali tudi zaključno srečanje s športnimi igrami in piknikom pri Podružnični osnovni šoli v Šmiklavžu. Tega srečanja so se udeležili člani vseh čebelarskih krožkov, tudi več kot sto jih ježe bilo. To dokazuje izjemno zanimanje za naravo in čebelarstvo in uspešno delo mentorjev na šolah.

Pomembno je bilo tudi delo mladih čebelarjev izven rednega učnega programa. Redne so aktivnosti v Šolski knjižnici. Vsako leto smo organizirali poslikavo panjskih končnic i z njimi sodelovali na različnih tekmovanjih. V tehnični delavnici smo izdelovali okvirje, jih zažičili in vanje vtirali satnice. V učilnici za gospodinjstvo smo se naučili uporabo medu v kulinariki, pekli smo palačinke z medom in pa medeno pecivo in medenjake. Vsako leto smo izvedli pokušino vseh medenih pridelkov, pet vrst medu, cvetnega prahu, propolisa in matičnega mlečka. Iz čebeljega voska smo izdelovali sveče, ki smo jih nato ponudili na novoletnem šolskem bazarju. V centru Slovenj Gradca smo predstavili svojo dejavnost ob dnevu zdravja, ob dnevu zemlje in ob sadjarski razstavi v Mislinji. Pomembno je bilo tudi delo v samem čebelnjaku, vsi člani krožka so spoznali osnovne naloge za oskrbo čebeljih družin.

Ob koncu lahko rečem, da so čebelarski krožki dosegli svoj namen. Ne samo, da so vsako leto izobrazili veliko mladih čebelarjev, z njimi so se učile tudi njihove družine. Varstvo narave, življenje z naravo in skrb za ohranitev naravnega okolja je ena prvenstvenih nalog in smisel  našega življenja. Ob tem seveda še skrb za našo čebelo Kranjsko sivko in pa skrb za zdravo domačo hrano, vse to so cilji, ki se jih vsak dan bolj zavedamo.

Čebelarski krožek daje odgovor na vse to!

NAJ MEDI!

Janez BAUER