Sodelovanje na 15. jubilejni razstavi sadja v Slovenj Gradcu

Piknik čebelarjev 2022

Strokovna delavnica – ogled medovitih rastlin Franc Šivic

Strokovna ekskurzija 2022

Trubarjeva domačija

Čebelarstvo Borštnik

Čebelarski muzej Koželj

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev – razdelitev sadik medovitega cvetja

8. regijsko tekmovanje mladih čebelarjev

Zasaditev lipe pri Erčevi žagi

Meškova bukvarna – knjige v panju