Strokovna delavnica – ogled medovitih rastlin Franc Šivic

Strokovna ekskurzija 2022

Trubarjeva domačija

Čebelarstvo Borštnik

Čebelarski muzej Koželj

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev – razdelitev sadik medovitega cvetja

8. regijsko tekmovanje mladih čebelarjev

Zasaditev lipe pri Erčevi žagi

Meškova bukvarna – knjige v panju

Srečanje čebelarjev s strokovnim posvetom

Med naše člane smo razdelili 300 kg semena ajde

Strokovna delavnica pri šolskem čebelnjaku Mislinja s Francem Podrižnikom