8. regijsko tekmovanje mladih čebelarjev

Zasaditev lipe pri Erčevi žagi