Regijsko tekmovanje mladih čebelarjev

Odvilo se je 10 regijsko tekmovanje mladih čebelarjev, ki ga vsa leta prireja Čebelarsko društvo Slovenj Gradec Mislinja. Predsednik društva čebelarjev iz Mislinjske doline Daniel Knez pravi, da je to tekmovanje nekako predhodnica za na državno, o pomenu pa: »Otroci so v vsakem primeru bodočnost (tudi v čebelarstvu), je pa prednost teh krožkov in tega znanja, ki ga najmlajši pridobijo, da okužijo z njim tudi svoje starše, strice, tete, babice, dedke in še koga. Stvar je torej precej širša kot samo to tekmovanje.« Čebelarska vzgoja je pomembna zaradi čuta ljudi do narave in eko sistema.Prostore za tekmovanje jim prijazno odstopi osnovna šola Šmartno, ki ima tudi svoj (šolski) čebelnjak. Tokrat je sodelovalo 9 koroških čebelarskih krožkov, zato ima roko čez tudi Čebelarska zveza Koroške. Letos je tekmovalo 46 otrok iz osnovnih in podružničnih osnovnih šol Mežica, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Prevalje, Pameče-Troblje, Črna-Žerjav, Dravograd, 2. OŠ Slovenj Gradec in OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu. Preverjajo teoretično znanje otrok. Vlado Linasi, član komisije, sam čebelar že več kot 40 let, je zadovoljno pojasnil, da so otroci pokazali veliko znanja, kar kaže na dobro organiziranost in dobro delo njihovih mentorjev. Vsi otroci pa so si bili edini, da so bila vprašanja lahka … Čebelar Janez Bauer je opisal slovensko čebelarsko uniformo, v katero je (bil) oblečen: “Klobuk je povzet po takšnem od našega prvega čebelarskega učitelja Antona Janše. Pa temna obleka in lajbič z zlatim satovjem, to je naša svečana čebelarska uniforma, ki jo imamo le mi, slovenski čebelarji, drugi je nimajo. Izstopa zanimiva zlata barva – barva medu.