Postavitev table pri lipi v Mislinji in delavnica “Oskrba čebeljih družin”