Vodstvo društva

Predsednik: Knez Danijel

Podpredsednik: Strmčnik Milan

Tajnica: Bricman Zvonka

Člani:

 • Bauer Janez
 • Pantner Dušan
 • Grobelnik Milan
 • Bricman Bojan
 • Klančnik Erika
 • Arih Primož 
 • Javornik Albert
 • Pavlenč Jože

Blagajničarka: Žuman Monika

Nadzorni odbor:

 • Uranjek Zdravko
 • Kovše Miran
 • Martinc Simon

Častno razsodišče:

 • Nekrep Jože
 • Žuman Emil
 • Perše Jože

Praporščak:

 • Perše Jože
 • Nabernik Anton